Polityka prywatności

Polityka Prywatności Witryny www.schelleracademy.pl

 

Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale realizacja złożonego przez Państwa zamówienia w witrynie schelleracademy.pl wymaga przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji tego zamówienia (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Państwa zgoda jest dobrowolna ale konieczna dla realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Witryny. Korzystać z witryny bez składania zamówienia mogą Państwo bez udostępniania na swoich danych osobowych.


Państwa dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane do celów innych niż składanie zamówienia za pośrednictwem witryny oraz realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Formularza Zamówienia, w szczególności nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom w innym celu niż realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.


Podane przez Państwa dane osobowe w Formularzu Zamówienia, przetwarzane są zgodnie z wymogami polskiego prawa i wyłącznie w sposób zgodny z zakresem i celem udzielonej przez Państwa zgody, w szczególności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2002 roku, Nr 101, pozycja 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw Nr 144, pozycja 1204, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi.


Administratorem Państwa danych osobowych jest „Kurt Scheller Academy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilcza 55/55, 00-679 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 113271, numer NIP: 5262619789, REGON: 017408765, kapitał zakładowy spółki wynosi 65.000 złotych.

 

Informacje handlowe


Mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas na wskazany adres poczty elektronicznej (email) informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących w szczególności dostępnych produktów, ofert, itp., pozostawiając w naszej bazie swój adres mailowy.


W każdym czasie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania takich informacji, poprzez wybranie aktywnego pola „zrezygnuj z newslettera” znajdującego się w każdej wysłanej przez nas wiadomości handlowej w stopce, lub przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@schelleracademy.pl.

 


Dane gromadzone przez witrynę / cookies


Stosowane przez witrynę pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia za pomocą którego przeglądają Państwo witrynę. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować witrynę indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz przypisaną wartość.


Jeżeli wyrażą Państwo zgodę przy pierwszych odwiedzinach witryny, Serwis umieści na Państwa urządzeniu przy użyciu, którego wyświetlają Państwo stronę internetową następujące pliki Cookies :

 

  1. __CT_Data/PHPSESSIONID – pliki cookie sesyjne, przechowuje identyfikator sesji, jest niezbędny dla zachowania spójności wypełnionego formularza zamówienia. Plik przechowywany jest wyłącznie w trakcie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania witryny;
  2. __utma – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy zachowań użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
  3. __utmb – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy zachowań użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
  4. __utmc – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy zachowań użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
  5. __utmz – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy zachowań użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
  6. cookieInfo – plik za pomocą którego administrator weryfikuje spełnienie obowiązku informacyjnego co do poinformowania użytkownika o korzystaniu z plików cookie.

 

Maja Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta użytkownik. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


Administrator wykorzystuje wyłącznie pliki Cookies własne. W Witrynie nie są wywoływane jakiekolwiek zewnętrzne (nie pochodzące od administratora ) aplikacje w szczególności wtyczki, czy skrypty.